Fabrica de metale a viitorului

 

Producătorii sunt conștienți că, pentru a face față în viitor, trebuie să-și optimizeze resursele, să minimizeze producția de deșeuri și  să adopte surse de energie regenerabilă. Dificultatea constă, însă, în asigurarea simultană a tuturor acestor operațiuni profitabile.

Abordarea inițiativelor de transformare și durabilitate

La nivel global, producătorii se confruntă cu o presiune tot mai mare de a reduce emisiile de carbon în procesele lor de producție, ceea ce-i determină să caute soluții inovatoare pentru a face față provocărilor viitoare. Astfel de provocări – cauzate de orientarea globală către eliminarea CO2 și adoptarea economiilor circulare – generează o nevoie de inițiative de transformare și durabilitate.

Producția de oțel contribuie semnificativ la cantitatea de emisii industriale globale. Doar în 2020, conform World Steel Association, au fost fabricate 1.860 de milioane de tone de oțel, ceea ce reprezintă între 7% și 9% din emisiile globale de CO2. În mod cert, producătorii de metale se confruntă cu o provocare uriașă, încercând să treacă de la metodele tradiționale de producție la hidrogen verde, oțel verde și tehnologii ecologice.

Calea de urmat este previzibilă. Producătorii trebuie să optimizeze modul de utilizare a resurselor, să minimizeze producerea de deșeuri și să opteze pentru sursele de energie regenerabilă.

Obstacole în calea optimizării lanțului de aprovizionare în industria metalelor

Volatilitatea rămâne o problemă constantă pentru producătorii de metale. Conflictele actuale au provocat creșteri ale prețurilor în 2022, tendința de volatilitate de-a lungul lanțului valoric rămânând în creștere și în 2023. Pe lângă provocările care apar pe plan extern, producătorii de metale întâmpină și obstacole interne, care împiedică lanțurile lor de aprovizionare să exceleze.

Iată trei provocări interne semnificative, cu care se confruntă producătorii de metale:

Lipsa de integrare

Planificarea „în izolare” este o practică uzuală în industria de fabricare a metalelor. Adesea, diferite departamente operează independent, ceea ce face dificilă sincronizarea operațiunilor și optimizarea lanțului de aprovizionare. Fiecare unitate poate face planuri doar pe baza propriului set de date și obiective, ceea ce duce la operațiuni fragmentate, alocarea ineficientă a resurselor și performanță mai slabă.

Planificarea resurselor pe platforme învechite

Pentru planificarea resurselor, mulți producători de metale se bazează în continuare pe foi de calcul și instrumente învechite. Acest fapt împiedică acuratețea și integritatea datelor. Totodată, actualizarea manuală a sistemelor duce frecvent la apariția erorilor, precum și la diverse discrepanțe. De cele mai multe ori, astfel de instrumente nu oferă, în timp real, vizibilitate asupra disponibilității și cererii resurselor, ceea ce face dificilă luarea de decizii fezabile.

Luarea deciziilor la nivel local

Deciziile privind gestionarea stocurilor, utilizarea mașinilor și alocarea forței de muncă sunt luate, adesea, la nivel local. Această abordare descentralizată are ca rezultat alegeri improprii care, de cele mai multe ori, nu corespund obiectivelor de optimizare a lanțului de aprovizionare. În plus, fără o viziune holistică a întregului lanț de aprovizionare, factorii de decizie locali nu sunt în măsură să aloce resursele în mod corespunzător, ceea ce duce la risipa de materiale, la creșterea consumului de energie și la costuri de operare mai mari.

Luând în calcul problemele menționate, producătorii de metale conștientizează necesitatea ca managementul lanțului de aprovizionare să fie unul integrat, bazat pe date și colaborativ.

Soluții pentru optimizarea operațiunilor din uzina dvs. de metale

În căutarea sustenabilității și profitabilității, fabrica de metale a viitorului ar trebui să încorporeze soluții inovatoare, fără a face compromisuri. Soluțiile ar minimiza impactul volatilității și al perturbărilor asupra operațiunilor, permițând procesului de producție să se desfășoare fără probleme, indiferent de provocările interne sau externe.

Planificarea vânzărilor și a operațiunilor

O soluție S&OP bună face legătura dintre strategie și execuție prin: colaborare îmbunătățită, informații în timp real și luarea deciziilor fără probleme. Pe lângă alinierea planurilor la cererea pieței și la obiectivele strategice, S&OP permite și vizibilitatea lanțului de aprovizionare global, colectarea automată a datelor, precizia îmbunătățită a prognozelor și urmărirea emisiilor de CO2 pentru durabilitate.

Cu capacitățile S&OP, companiile producătoare de metale pot, de asemenea, să integreze planificarea financiară cu cea operațională. Faptul în sine le permite să conecteze planurile strategice cu operațiunile zilnice în vederea îndeplinirii obiectivelor, precum și pentru a maximiza eficiența operațională. În plus, companiile pot aduna informații financiare privind planurile curente și pot gestiona mai multe valute, pot comuta cu ușurință între monede, pot simula modificările ratelor în timp și pot analiza impactul financiar.

Programarea principală a producției

O soluție MPS coordonează ciclul de producție pentru a echilibra obiectivele, a reduce costurile și a crește satisfacția clienților. Prin dezvoltarea planurilor optime de producție, această soluție integrează perfect vânzările, producția, achizițiile și transportul, permițând stocuri reduse și eficiență sporită. Obțineți vizibilitate pe întregul lanț de aprovizionare – de la comenzile de lucru din amonte (de turnare prin topire), până la comenzile de lucru din aval (pentru linia de finisare), dar și sincronizarea fluxului de materiale, prin planificarea integrată a producției și o singură sursă care conectează, de-a lungul lanțului de aprovizionare/planificare, vânzările, producția, achizițiile și transportul.

Programare detaliată

DELMIA oferă un sistem avansat, care optimizează programele și secvențele, luând în considerare regulile și constrângerile unice ale fiecărei afaceri. Faptul dat permite o mai bună planificare a fluxului de materiale, combinarea comenzilor și crearea loturilor, ceea ce duce la îmbunătățirea performanței de livrare și a utilizării resurselor.

Fluxul de materiale: DELMIA poate modela fluxul operațiunilor (de la fabricarea oțelului până la laminare la cald sau la rece și finisare), luând în considerare, simultan, diferiți timpi de livrare și procesare, precum și timpii de configurare dintre operații.

Programe de rulare: DELMIA mărește utilizarea resurselor prin definirea de programe și planificarea grupurilor de operații. Operațiunile sunt procesate individual. E disponibilă, de asemenea, posibilitatea de a resecvența simultan grupuri întregi de operațiuni.

Secvențiere: soluția îmbunătățește utilizarea, minimizează costurile de producție și reduce problemele de calitate prin secvențierea sarcinilor și stabilirea unor programe fezabile.

Optimizare: DELMIA automatizează crearea și optimizarea secvențelor de căldură în cuptoare și procesele de turnare prin topire. Îmbunătățirile sunt bazate indicatori cheie de performanță (KPI) de clasă mondială.

Sustenabilitate: Soluția îmbunătățește eficiența, promovând totodată sustenabilitatea, reducând consumul de energie și minimizând producția de deșeuri. Altfel spus, ajută companiile să se apropie de conceptul de fabrică de metal a viitorului.

Suport decizional: DELMIA oferă o interfață de utilizator configurabilă, care permite modificări manuale facile și propagă modificările pe toată ruta de producție. Indicatorii cheie de performanță (KPI) în timp real, alături de crearea și compararea scenariilor „ce-ar fi dacă?” îmbunătățesc și mai mult capacitățile de luare a deciziilor.

Managementul operațiunilor de producție

DELMIA MOM oferă o platformă unificată, menită să integreze perfect producția, calitatea, logistica, întreținerea și alte operațiuni de afaceri.

Producție: practicile Lean Six Sigma sunt aplicate pentru minimizarea erorilor și reducerea întârzierilor, îmbunătățind calitatea și producția.

Controlul calității: DELMIA MOM pune la dispoziție un sistem de control al calității verificabil, asigurând vizibilitatea și conformitatea lanțului valoric. Sunt facilitate, în timp real, certificările și generarea de documente, analizele configurabile și verificările de control al procesului.

Întreținere: Integrarea programelor de întreținere cu producția este facilitată de DELMIA MOM, creându-se, în acest mod, un flux de lucru fără întreruperi.

Depozit și logistică: soluția permite gestionarea stocurilor și a logisticii, îmbunătățirea livrărilor OTIF, reducerea costurilor și urmărirea detaliată, în timp real, a stocurilor. În paralel, susține tranziția la modele de producție pull sau hibride.

Trasabilitate și genealogie: sunt furnizate genealogii complete, trasabilitatea și eșantionarea produselor și proceselor, ajutând la identificarea defectelor și la corespunderea cu standardele în vigoare.

Munca: DELMIA MOM permite configurații complexe ale regulilor de salarizare, muncă și sindicate, precum și furnizarea de informații despre performanță prin indicatori cheie de performanță (KPI).

Modelare virtuală

Virtual Twin Experience permite companiilor să vizualizeze și să optimizeze noi produse, facilități și procese de fabricație. Reprezentarea virtuală executabilă a lanțului de aprovizionare permite organizațiilor să proiecteze, să planifice și să optimizeze virtual, înainte de implementările din lumea reală. Operațiunea duce la reducerea deșeurilor și la creșterea eficienței, contribuind la crearea unei fabrici de metale a viitorului.

Alimentat de platforma 3DEXPERIENCE, un geamăn virtual/virtual twin al lanțului de aprovizionare permite producătorilor să surprindă toate complexitățile din rețeaua de producție a metalelor. Pe lângă crearea de planuri realiste și fezabile, virtual twins oferă oportunități de îmbunătățire a proceselor pentru servicii și experiențe de livrare îmbunătățite, precum și conducerea unor operațiuni de producție durabilă.

Planificarea instalației: instrumentul optimizează spațiul fizic și liniile de asamblare, prin validarea stației de lucru și a utilizării uneltelor, minimizând riscurile pentru sănătate și siguranța personală. De asemenea, colaborarea și partajarea machetelor 3D cu furnizorii și partenerii din lanțul valoric previn reproiectările costisitoare.

Planificarea proceselor: Virtual Twin Experience mărește eficiența, rentabilitatea, calitatea și siguranța, prin simularea planurilor de proces, identificând, înainte de execuție, potențialele probleme. Implicit, reduce riscurile asociate cu testarea reală și scurtează timpul de livrare a produselor.

Planificarea producției: utilizând date de prognoză privind cererea și ofertă, simularea gemenilor virtuali ajută la dezvoltarea planurilor optime, prin scenarii bazate pe KPI, de tipul „ce ar fi dacă?”, apelând la învățarea automată și inteligența artificială pentru a stimula agilitatea întreprinderii. Acest lucru optimizează producția, gestionând constrângerile în producție, asamblare și distribuție.

Următorul pas către fabrica de metale a viitorului

Durabilitatea devine un detaliu vital pentru întreprinderi. Deloc întâmplător, producătorii de metale trebuie să adopte noile tehnologii, cum e DELMIA și platforma 3DEXPERIENCE, adaptându-se astfel la cerințele pieței globale, aflate în continuă schimbare. Integrarea noilor tehnologii ar trebui să includă, totuși, pe lângă procesele de producție, furnizorii și clienții, pentru a eficientiza toate operațiunile și aspectele lanțului valoric.

 

Rămâneți conectat la viitor. Abonați-vă la newsletter.

    Sunt de acord să primesc ultimele noutăți în domeniul

    3D CAD/CAM3D Print3D ScanHardwarePromoții, Webinarii ,Evenimente, Cursuri


    Politica de prelucrare a datelor caracter personal
    Am citit Politica prelucrare date cu caracter personal CADWORKS și sunt de acord cu prelucrarea acestora.