SOLIDWORKS Manage: Lasă-ți datele să lucreze pentru tine

SOLIDWORKS Manage: Lasă-ți datele să lucreze pentru tine

Mulțumirea partenerilor și bunul mers al unei afaceri depinde de abilitatea managerului sau directorului executiv de a lua decizii corecte, într-un timp util. Oricând se pot ivi probleme în procesul de elaborare al unui produs. Iată de ce, atunci când apar defecțiuni, este important să se reacționeze prompt. Singura modalitate de a face acest lucru implică identificarea imediată a problemelor sau a eventualelor erori.

 

Companiile industriale produc astăzi o cantitate imensă de date, atât tehnice, cât și informații necesare în procesul elaborării și dezvoltării unui produs nou. Faptul că toate sunt stocate în diverse departamente, baze de date și sisteme, îngreunează accesul la ele și le reduce din vizibilitate. Deseori, utilizatorii tind să apeleze la Excel pentru a analiza multitudinea de informații, petrecând ore în șir în fața unor coloane nesfârșite, care le consumă timpul și nervii.

Lasă datele să circule „liber”

          Chiar dacă diversele tipuri de date sunt utilizate corespunzător, în cadrul unor departamente anume, de cele mai multe ori ele nu sunt interconectate și interșanjabile. Prin urmare – nu oferă niciun beneficiu potențial la nivel de întreprindere.

Sistemele PDM funcționează bine pentru securizarea și stocarea informațiilor și a versiunilor curente ce țin de datele de proiectare a produsului. De asemenea, asigură menținerea unui control adecvat al informațiilor. Există numeroase domenii ale întreprinderii care ar putea avea beneficii de pe urma lor. Gestionarea lanțului de aprovizionare, aprovizionarea și gestionarea inventarului și planificarea producției, bugetarea, planificarea și asigurarea calității, toate sunt funcții care beneficiază de utilizarea datelor de proiectare a produsului, găzduite în cadrul sistemelor PDM. De asemenea, utilizatorii sistemelor ERP, care gestionează tranzacțiile financiare și informațiile despre personal, ar avea de câștigat pe urma conexiunilor PDM și MRP.

 

 

Din nefericire, interconectivitatea dintre bazele de date necesită deseori o personalizare suplimentară, o administrare și o gestionare continuă și costisitoare. Ceea ce lipsește este un mijloc de gestionare a accesului la datele valoroase, inclusiv datele despre produse și distribuirea acestora, într-un format accesibil pentru întreaga întreprindere, nu doar pentru ingineri. Mai ales că, obținerea unei vizibilități sporite asupra tuturor datelor îi ajută pe manageri și directori să vadă potențialele probleme și să le rezolve înainte ca ele să să blocheze proiecte și să consume bani inutil.

Cu SolidWorks MANAGE aveți o viziune generală asupra tuturor datelor, pe care, ulterior, le puteți utiliza pentru a îmbunătăți managementul de proiect, managementul proceselor și  gestionarea elementelor. De asemenea, aveți posibilitatea de a genera rapoarte de tip dashboards (tablouri de bord) ușor de înțeles.

Să le luăm pe rând.

Managementul de proiect

Cu SOLIDWORKS Manage, integrat în SOLIDWORKS PDM, organizațiile pot planifica, actualmente, fiecare etapă a unui proiect, pot atribui resurse și sarcini și pot atașa documentația tehnică necesară în cadrul aceluiași ecosistem utilizat în proiectare. Resursele pot fi alocate fiecărei etape a unui proiect, iar sarcinile pot fi definite și atribuite părților interesate.
Cu ajutorul SOLIDWORKS Manage, utilizatorii au o vizibilitate completă a tuturor proiectelor, ceea ce permite organizației să planifice, să gestioneze resursele, să conecteze rezultatele finale și să monitorizeze toate stadiile producției.

Administrarea procesului

Grație capacității mari de gestionare, asigurată de SOLIDWORKS Manage, puteți automatiza fluxurile de lucru critice, în vederea minimizării riscului de apariție a erorilor și a simplificării aprobărilor necesare.

Procesele individuale sunt stocate ca înregistrări, iar participanții autorizați au acces la informațiile respective. Articolele, documentele și fișierele CAD pot fi atașate procesului, iar sarcinile pot fi create automat.

Perspectiva asupra progresului poate fi vizualizată imagistic, astfel încât să se știe cu exactitate stadiul de lucru în care se află procesul de producție.

Dashboards (Tablouri de bord)

SOLIDWORKS Manage oferă tablouri de bord complet personalizabile, pentru vizualizarea rapidă a informațiilor critice. Aceste date sunt oferite într-un format accesibil, care facilitează luarea deciziilor corecte într-un timp scurt.

Tablourile de bord sunt complet personalizabile și pot fi construite folosind grile, diagrame, câmpuri cu dimensiuni configurabile și multe alte mijloace, pentru a capta informațiile-cheie ce țin de un anumit departament sau de întreaga afacere.

Elementele grafice furnizează datele în timp real și oferă acces instantaneu la indicatorii de performanță.

Managementul articolelor (Items management)

PDM este un instrument excelent pentru a urmări fișierele CAD și pentru a genera lista cu toate materiile prime și cantitățile necesare ale acestora, în vederea fabricării produsului finit (Bill of Material, BOM). Nu totul este modelat, însă, în CAD. De obicei, există elemente care trebuie adăugate după ce produsul a fost proiectat. Elemente cum ar fi substanțele adezive, piesele de schimb, ambalajele și documentația, trebuie luate în calcul, mai ales în cazul în care sunt comandate mai multe unități.

Grație strânsei conexiuni între SOLIDWORKS Manage și SOLIDWORKS PDM, toate datele se găsesc într-un singur loc, indiferent dacă vizează un model CAD, un document, sau elemente dintr-o bază de date. Astfel, membrii organizației pot elabora un tabel de componență (BOM) în SOLIDWORKS Manage, plecând de la tabelul de componență generat de ansamblul SOLIDWORKS. Acest proces poate constitui o bază pentru crearea unui tabel de fabricație (BOM), care să conțină fișiere, înregistrări, sau elemente suplimentare, necesare în procesul de elaborare a unui produs.

Iată un video ce surprinde modul în care SOLIDWORKS Manage permite vizualizarea, înțelegerea și utilizarea datelor companiei, în vederea luării unor decizii bine informate, în cel mai scurt timp.